Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları

Üsküp Büyükelçiliği 27.02.2015

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları

Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki lisans ve lisansüstü eğitimleri için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları tarafından sağlanan burs programlarıdır.

Türkiye Bursları başvuruları online olarak yapılmakta ve ücretsizdir.

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Lisans Burs Programları

Bölgesel Lisans Burs Programları

 • İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı
 • Yunus Emre Türk Dili Burs Programı
 • İlahiyat Burs Programı
 • Sanat Burs Programı
 • Spor Burs Programı
  • Lisansüstü Burs Programları

  Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı

 • İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı
 • Yunus Emre Türk Dili burs Programı
 • İlahiyat Burs Programı
 • Sanat Burs Programı
 • Spor Burs Programı
 • Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

  Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

  Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce yada Fransızca eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.

  Türkiye Burslarına yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce ya da Fransızca eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.

  Bu yıl başvuruya ilk defa açılacak olan Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor fakültelerinden kabul almaları beklenmektedir. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.

  Bursun Kapsamı

  Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1200 TL)

  Üniversite harcı

  1 yıl Türkçe dil eğitimi

  Ücretsiz yurt

  Gidiş-dönüş uçak bileti

  Sağlık sigortası

  Başvuru Şartları

  Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için;

  Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)

  Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,

  Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması,

  Lisans başvurusu için 21 yaşın altında olması (01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmalı)

  Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması,

  Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

  Online başvuru

  Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma,

  Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü

  Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)

  Vesikalık fotoğraf
  Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;

  Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)

  Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,

  En geç 30 Temmuz 2015 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,

  Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmalı)

  Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmalı)

  İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve

  Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

  Online başvuru

  Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,

  Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)

  Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)

  Vesikalık fotoğraf

  Adaylardan;

  www.turkiyeburslari.gov.tr adresine girmeleri,

  online başvuru formunu tıklamaları,

  elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,

  başvuru formunu okumaları,

  sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,

  gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri

  ve son olarak başvurularını tamamlamaları

  beklenmektedir.

  Türkiye Scholarships Undergraduate and Postgraduate Programmes Applications for 2015

  Application Starting Date :
  25 February 2015

  Application Deadline :

  31 March 2015


  Türkiye Scholarships Postgraduate and Undergraduate Programmes are full government funded programmes for successful international students from all over the world for undergraduate and postgraduate studies in Turkey.

  The application to Türkiye Scholarships programmes is online and totally free process.


  Postgraduate and Undergraduate scholarships are:

  Regional Undergraduate Scholarship Programmes

  Ibni Sina Medical Sciences Scholarship Programme

  Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme

  İslamic Theology Scholarship Programme

  Art Scholarship Programme


  Sport Scholarship Programme

  Postgraduate Programmes

  Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship Programme

  İbni Haldun Social Sciences Scholarship Programme

  Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme

  Islamic Theology Scholarship Programme

  Art Scholarship Programme

  Sport Scholarship Programme

  Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals.

  Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form.

  Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English or French. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes.

  All Türkiye Scholarships winners who do not have C1 Level Certificate for Turkish Proficiency (including those who are placed into English or French-taught programmes) must attend 1-year Turkish Preparatory Course.

  Art and Sport Scholarship Programmes, available for the first time this year, is specifically designed to encourage the skilled international students in the fields of art and sport to study at undergraduate, master or PhD (proficieny in art) degree levels in the prestigious Turkish universities with opportunities of Türkiye Scholarships. Applicants selected to be funded take one-year Turkish Language Course covered by scholarship. Subsequently, they have to receive an acceptance from the relevant faculties of Turkish universities. Applicants are expected to have documents (offical certificate, portfolio, etc.) to prove their success in the field they apply for.

  The Scholarship Covers...

  Monthly stipend (600 TL for undergraduate, 850 TL for master and 1200 TL for PhD )

  Full tuition fee

  Free 1-year Turkish language course

  Free accommodation

  Round-trip air ticket

  Health insurance

  Eligibility

  To be eligible for Undergraduate Programmes, applicants must;

  be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply),

  not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying,

  be have graduated or are likely to graduate from a secondary education institution,

  be under the age of 21 (no earlier than 01.01.1994),

  have at least specified (% 90 for medical sciences, % 70 for other undergraduate programs) cumulative grade point average, diploma grade, national exam or international exam score,

  be in good health


  To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must;

  be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply)

  not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying.

  be a bachelor's or master's degree holder by 30th of July 2015 at the latest

  be under the age of 30 for master's programmes (no earlier than 01.01.1985)

  be under the age of 35 for doctorateprogrammes (no earlier than 01.01.1980)

  have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted national or international graduate admissions test.

  be in good health

  Required Documents

  Online application

  A copy of a secondary school diploma or document indicating that the candidate is secondary school senior student,

  A certified secondary school transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)

  A copy of a valid ID card (passport,national ID, birth certificate etc.)

  Passport photo

  Online application

  A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master's senior student

  A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)

  A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)

  Passport photo

  Postgraduate Level

  Online application

  A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master's senior student

  A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)

  A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)

  Passport photo


  Application Procedure

  Candidates are supposed to;


  go to www.turkiyeburslari.gov.tr

  click the online application form,

  create an account by entering an e-mail and password,

  read the application guide,

  log in to the system and fill out the application form,

  upload the required documents,

  and finally finish the application.

  Понеделник - Петок

  09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

  Прием во конзуларно одделениe од: 09.30 - 12.00 и 14.00 - 16.00
  01.01.2018 01.01.2018 Нова Година
  06.01.2018 06.01.2018 Бадник, ден пред Божик (за граѓаните од православна вероисповед)
  08.01.2018 08.01.2018 Божик
  19.01.2018 19.01.2018 Богојавление (Водици) (За граѓаните од православна вероисповед)
  27.01.2018 27.01.2018 Свети Сава (За граѓаните припадници на српската заедница во РМ)
  02.04.2018 02.04.2018 Велигден (За граѓаните од католичка вероисповед)
  06.04.2018 06.04.2018 Велики Петок, петок пред Велигден (За граѓаните од православна вероисповед)
  08.04.2018 08.04.2018 Меѓународен ден на Ромите (За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ)
  09.04.2018 09.04.2018 Велигден
  01.05.2018 01.05.2018 Ден на трудот,
  23.05.2018 23.05.2018 (Национален ден на Власите За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ)
  24.05.2018 24.05.2018 „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
  25.05.2018 25.05.2018 Духовден, петок пред Духовден (За граѓаните од православна вероисповед)
  15.06.2018 15.06.2018 Рамазан Бајрам
  02.08.2018 02.08.2018 Ден на Републиката (Илинден)
  21.08.2018 21.08.2018 Курбан Бајрам (за граѓаните од муслиманска вероисповед)
  28.08.2018 28.08.2018 Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) (За граѓаните од православна вероисповед)
  08.09.2018 08.09.2018 Ден на независноста
  19.09.2018 19.09.2018 Јом Кипур (За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ)
  28.09.2018 28.09.2018 Меѓународен ден на Бошњаците (За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ)
  11.10.2018 11.10.2018 Ден на народното востание
  23.10.2018 23.10.2018 Ден на Македонската Револуционерна Борба,
  01.11.2018 01.11.2018 Празникот на сите светци (За граѓаните од католичка вероисповед)
  22.11.2018 22.11.2018 Ден на Албанската азбука (За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ)
  08.12.2018 08.12.2018 “Св. Климент Охридски”
  21.12.2018 21.12.2018 Ден на настава на турски јазик (За граѓаните припадници на турската заедница во РМ)
  25.12.2018 25.12.2018 првиот ден на Божик (За граѓаните од католичка вероисповед)