Стипендии За Магистратури И Докторати Кои Ке Се Доделат Од Страна На Република Турција Во Академската 2011/2012 Година

Üsküp Büyükelçiliği 16.05.2011

 

СООПШТЕНИЕ  НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРИ И ДОКТОРАТИ КОИ КЕ СЕ ДОДЕЛАТ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА

 

 

За лицата кои ќе изразат желба да студираат за магистри и докторанти во Турција, во учебната 2011/2012 година, ќе се доделат стипендии од страна на РепубликаТурција. За магистратури ке се доделет 15 а за докторанти 5 квоти. Молбите ќе се доставуваат до Амбасадата на Република Турција во Скопје до6Јуни 2011 година.

 

На крајот од рокот за пријавување, со лицата носители на потребните услови, од 07 Јуни-25 Јуни 2011 година во во Амбасадата на Република Турција во Скопје ке се обави разговор.Кандидатите, за пријавувањето нема да платат никаков паричен износ кон ниеден орган.

За пријавување потребно е да :

 

 1. Да поседуваат дипломи за више или високо образование признато од страна на официјаланите Македонски органи или пак да се во ситуација да дипломираат на високообразовните институции во текот на 2011 година.
 2. Да дипломирале со успех 70 од можни 100 или содветен успех. (Од лицата кои дипломирале во Турција овој услов не се бара)
 3. За лицата кои сакаат са студираат на образовните програми на странски јазици, да го документираат познавањето на странскиот јазик на ниво кое се бара од страна на високообразовната институција.
 4. Лицата кои кои дипломирале во Турција, да покажале  успех од најмалку 45 поени, на Испитот за Академски Персонал и Образование за Магистратура (АЛЕС) или пак да имаат добиено соодветен број на поени од испит прифатен на меѓународно ниво, а кое ќе се утврди од страна на сенатот на универзитетот каде што изразил желба да студира.
 5. Да не се државјани на Република Турција или на било каков начин да не ги користат правата од државјанството на Република Турција.
 6. Да немаат  никакви здравстевни пречки за нивно школување во Турција.
 7. За кандидатите за магистратура. заклучно со 1 Јануари 2011 година да не се навлезени во 30 година, за лицата кои ке изразат желба да специјализираат медиција или пак стоматологија или пак на полето на уметносте да не се навлезени во 35 година од животот. (Од лицата кои дипломирале во Турција овој услов не се бара)

Општи услови за кандидирање:

 1. Пријава за магитсратура или докторат (ке се пополни на компјутер и ќе се предаде со свеж потпис) Пријавите може да се добијат и од интернет адресата www.ytb.gov.tr  
 2. 2 фотографии(со димензии 4,5х 6 см)
 3. Копие од диплома и нејзин превод на Турски јазик заверени од страна на Турската Амбасада во Скопје.
 4. Заверен препис од важечка лична карта
 5. Заверен препис од Транскрипт и превод на Турски јазик
 6. Потврда од Испитот АЛЕС (за кандидати дипломирани во Турција)
 7. Потврда за доволно познавање на странксиот јазик
 8. 2 Писма препораки (во случај да се има)

 

Амбасада на Република Турција во Скопје

Тел:  (+ 389 2) 310 47 20, 310 47 21

 

Понеделник - Петок

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Прием во конзуларно одделени од: 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00
01.01.2018 01.01.2018 Нова Година
06.01.2018 06.01.2018 Бадник, ден пред Божик (за граѓаните од православна вероисповед)
08.01.2018 08.01.2018 Божик
19.01.2018 19.01.2018 Богојавление (Водици) (За граѓаните од православна вероисповед)
27.01.2018 27.01.2018 Свети Сава (За граѓаните припадници на српската заедница во РМ)
02.04.2018 02.04.2018 Велигден (За граѓаните од католичка вероисповед)
06.04.2018 06.04.2018 Велики Петок, петок пред Велигден (За граѓаните од православна вероисповед)
08.04.2018 08.04.2018 Меѓународен ден на Ромите (За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ)
09.04.2018 09.04.2018 Велигден
01.05.2018 01.05.2018 Ден на трудот,
23.05.2018 23.05.2018 (Национален ден на Власите За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ)
24.05.2018 24.05.2018 „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
25.05.2018 25.05.2018 Духовден, петок пред Духовден (За граѓаните од православна вероисповед)
15.06.2018 15.06.2018 Рамазан Бајрам
02.08.2018 02.08.2018 Ден на Републиката (Илинден)
21.08.2018 21.08.2018 Курбан Бајрам (за граѓаните од муслиманска вероисповед)
28.08.2018 28.08.2018 Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) (За граѓаните од православна вероисповед)
08.09.2018 08.09.2018 Ден на независноста
19.09.2018 19.09.2018 Јом Кипур (За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ)
28.09.2018 28.09.2018 Меѓународен ден на Бошњаците (За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ)
11.10.2018 11.10.2018 Ден на народното востание
23.10.2018 23.10.2018 Ден на Македонската Револуционерна Борба,
01.11.2018 01.11.2018 Празникот на сите светци (За граѓаните од католичка вероисповед)
22.11.2018 22.11.2018 Ден на Албанската азбука (За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ)
08.12.2018 08.12.2018 “Св. Климент Охридски”
21.12.2018 21.12.2018 Ден на настава на турски јазик (За граѓаните припадници на турската заедница во РМ)
25.12.2018 25.12.2018 првиот ден на Божик (За граѓаните од католичка вероисповед)